TANDA BACAAN

1. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberri isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan.

2. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya.

3. Tanda baca utama ialah :

Tanda Noktah atau titik ( . )

Tanda koma ( , )

Tanda tanya atau soal ( ? )

Tanda seruan ( ! )

Tanda sempang atau sengkang ( - )

Tanda noktah bertindih ( : )

Tanda pengikat kata atau petik ( “ “ )

Friday, 25 November 2011

video tanda baca

No comments:

Post a Comment