TANDA BACAAN

1. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberri isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan.

2. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya.

3. Tanda baca utama ialah :

Tanda Noktah atau titik ( . )

Tanda koma ( , )

Tanda tanya atau soal ( ? )

Tanda seruan ( ! )

Tanda sempang atau sengkang ( - )

Tanda noktah bertindih ( : )

Tanda pengikat kata atau petik ( “ “ )

Thursday, 17 November 2011

DASAR MBMMBI

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL

surat pekeliling ikhtisas bil. 2 / 2010: pelaksanaan dasar memartabatkan bahasa malaysia dan memperkukuh bahasa inggeris (mbmmbi) kp (bsp sh-spdk)201/005/01(38) 25 ...

pekeliling_dasar_mbmmbi - Scribd

Portal Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia - MBMMBI. http://www.moe.gov.my/?id=169&aid=628. Utama > MBMMBI SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2010: PELAKSANAAN DASAR ...

Perkhidmatan Pelajaran: Kementerian beri 5 alasan MBMMBI dilaksana ...

memuatkan berita-berita yang melibatkan guru-guru dan golongan pendidik yang berkhidmat di Malaysia

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2010 - Pelaksanaan Dasar ...

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2010 - Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

No comments:

Post a Comment