TANDA BACAAN

1. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberri isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan.

2. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya.

3. Tanda baca utama ialah :

Tanda Noktah atau titik ( . )

Tanda koma ( , )

Tanda tanya atau soal ( ? )

Tanda seruan ( ! )

Tanda sempang atau sengkang ( - )

Tanda noktah bertindih ( : )

Tanda pengikat kata atau petik ( “ “ )

Thursday, 17 November 2011

TEKNIK PENULISAN YANG BAIK

Murid-murid harus ditekankan tentang penggunaan tanda baca . Didapati murid-murid tidak mengambil berat teknik penulisan yang baik dengan penekanan terhadap tanda baca yang biasa digunakan seperti tanda noktah setelah habis menulis sesuatu ayat. Guru harus memberi pendedahan serta penekanan terhadap aspek tanda baca ini agar hasil penulisan murid menjadi lebih baik dengan struktur ayat yang betul bagi mengelakkan murid kehilangan markah dalam penulisan karangan khususnya.

No comments:

Post a Comment